KDY A KAM ODPLOUVÁME?

Naše expedice odplouvá z Falklandských ostrovů 15. 11. 2014. Výpravu tvoří šest fotografů, kteří chtějí svými snímky zdokumentovat jedno z posledních člověkem nedotčených míst na světě – Jižní Sandwichovy ostrovy. Pro některé z nás je to již třetí společná cesta do antarktické a subantarktické oblasti.

S KÝM A NA JAKÉ LODI POPLUJEME?

I tentokrát bude naším průvodcem kapitán Jerome Poncet. Jerome patří mezi největší odborníky na tuto oblast a jeho služeb využívají nejen věhlasní fotografové, jakými jsou třeba Sebastiao Salgado nebo Frans Langting, ale i filmové štáby BBC nebo National Geographic. Svou první významnou plavbu podnikl Jerome už mezi lety 1969 až 1973, kdy se svým kamarádem Gérardem Janichonem na vlastnoručně postavené dřevěné jachtě Damien I obepluli svět. Jako první na takto malé jachtě dosáhli Špicberk (1969) a také Antarktického poloostrova, za což byli v rodné Francii oceněni rytířským řádem. Mezi lety 1974–75 si Jerome postavil další, tentokrát již ocelovou, jachtu Damien II, na které se svou ženou, australskou bioložkou Sally, brázdil 12 let světová moře. Na lodi nejen žili, ale narodil se jim tu i nejstarší ze tří synů. V tomto období se Jerome také účastnil mezinárodních jachtařských závodů. Úspěch jeho lodi Damien II byl natolik veliký, že se do dnešních dní na světě postavilo více než 30 jeho kopií. Od roku 1987 žije Jerome s rodinou trvale na falklandském ostrově Beaver. Naším domovem během výpravy na Jižní Sandwichovy ostrovy bude znovu jachta Golden Fleece, se kterou se už někteří z nás v minulosti plavili na ostrov Jižní Georgie a do Antarktidy http://www.goldenfleecexp.co.fk/…pecs_en.html Tato jachta sice nepatří k těm úplně nejmenším, ale zároveň to v žádném případě není pohodlná velká zaoceánská turistická loď. Až při naloďování nebo při plavbě přes divoký Drakeův průliv si člověk uvědomí, jak je 18 metrů někdy zatraceně málo…

JAKÁ BUDE NAŠE TRASA?

Na téměř dvouměsíční plavbě urazíme zhruba 2 400 námořních mil (asi 4 500 km).Jen pro představu je to vzdálenost která odpovídá vzdálenosti mezi Prahou a Abú Dhabí. Plavbu přeruší jen jedna zastávka na Jižní Georgii. Pouze zde budeme mít možnost po několika dnech a nocích na moři vystoupit na pevnou zem. Několik dnů na tomto ostrově chceme věnovat fotografování zdejší jedinečné fauny. Pak už nás zase čeká volné moře. Pokud budeme mít štěstí na povětrnostní podmínky, můžeme po dvou až třech dnech plavby dorazit k cíli naší cesty, na Jižní Sandwichovy ostrovy.

CO NÁS ČEKÁ?

Jižní Sandwichovy ostrovy jsou jedním z posledních člověkem nedotčených míst na světě. I když občas proplouvají okolo souostroví velké lodě, vylodění na každém jednotlivém ostrově je velmi problematické a dělá z každého takového pokusu vysoce adrenalinovou záležitost a ne vždy se setká s úspěchem. Většina míst k vylodění za pomoci Zodiaku jsou jen strmé skály do kterých se opírají vlny. Při našem výsadku tedy půjde hlavně o dvě věci. Nespadnout do ledového rozbouřeného moře a uchránit naši fotografickou a filmařskou techniku před všudypřítomnou vodou. Stejné to bude i při návratu na mateřskou loď. Počasí na ostrovech je nepředvídatelné, a tak musíme být při každém vylodění vybaveni i stany, spacáky a základními potravinami, abychom v případě nepříznivých povětrnostních podmínek dokázali na ostrově přežít i několik dní. Právě v tom ale možná spočívá největší krása a dobrodružství spojené s objevováním tohoto opuštěného a drsného kousku světa…

PROČ ULTIMA THULE?

Thule (Thúlé) je záhadný severský ostrov, původně popsaný řeckým cestovatelem Pýtheem z Massilie ve 4. století před n.l., později opředený řadou dohadů a pověstí. Ve středověké geografii se výrazu Ultima Thule používalo pro označení místa ležícího na samém okraji známého světa. Někdy měl pojem Thule až mystický nádech něčeho nedosažitelného nebo neexistujícího. Když se kapitán James Cook v roce 1775 plavil dlouhé měsíce bouřlivým jižním Atlantikem, tak nově objevenému ostrovu dal právě jméno Thule. Dnes víme, že tento ostrůvek je součástí Jižních Sandwichových ostrovů, a že plavba k němu je dodnes náročnou výpravou až na „kraj světa“ – Ultima Thule.